THỨC TỈNH DIỆU KỲ

Logo Detech Coffee

PHIÊN THỬ NẾM ARABICA SƠN LA

BREEDCAFS, một dự án do EU tài trợ, tìm cách tăng tính phù hợp của sản xuất cà phê với biến đổi khí hậu bằng cách đa dạng hóa các giống sẵn có thông qua nhân giống cây cà phê cho các hệ thống nông lâm kết hợp. Trong nỗ lực giải quyết vấn đề này, một liên minh gồm các đối tác của BREEDCAFS bao gồm ECOM, CIRAD, MARD, VAAS, AGI, NOMAFSI & Co. đã giới thiệu giống cà phê Arabica lai F1 đến vùng Tây Bắc Việt Nam từ năm 2017. Detech Coffee, IWCA Vietnam và các đối tác  đang làm việc với liên minh để phân phối, trồng giống mới và chế biến cà phê mới.

Chúng tôi cho rằng nông lâm kết hợp cà phê, đại diện cho một hình thức nông nghiệp tái tạo, là chìa khóa để sản xuất cà phê bền vững, ngành cà phê có giá trị hơn ở Việt Nam và giảm khí nhà kính thông qua quá trình tiêu trừ cacbon. Gần đây,liên minh đã đồng ý để Detech Coffee có cơ hội tổ chức sự kiện thử nếm vào ngày 22 tháng 2 năm 2023 để đánh giá chất lượng của các giống lai F1 mới. D’codes Coffee Lab & Campus Vietnam rộng rãi tài trợ dịch vụ chuyên gia​​ của ba Q-graders và giảng viên để đánh giá cà phê theo tiêu chuẩn SCA. Chúng tôi rất vinh dự được là một phần của nỗ lực có tác động như vậy hướng tới một nền nông nghiệp tiêu trừ cacbon, thích ứng với khí hậu hơn và cuối cùng là đạt được khí thải net-zero.

(+84) 986 840 808zalo iconfacebook messager icon