THỨC TỈNH DIỆU KỲ

Logo Detech Coffee

Giống lai Arabica F1 mới vượt qua các giống địa phương ở Việt Nam về chất lượng

Tại các tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam, từ năm 2017, dự án H2020 BREEDCAFS đã khảo sát các biểu hiện nông học của các giống lai Arabica F1 mới do Cirad và ECOM tạo ra so với các giống Catimor địa phương. Các giống này được tạo kiểu hình ở 11 ô trình diễn ở trang trại (được gọi là “DEMOplots” được trồng vào năm 2018 dọc theo độ dốc dọc ở các tỉnh Sơn La và Điện Biên. Vụ thu hoạch đầu tiên của những DEMOplots này (mùa xuân năm 2020) đã được đánh giá bởi các nhà khoa học của CIRAD địa phương Pierre Marraccini (UMR DIADE) và Clément Rigal (ABSys) và nghiên cứu sinh Thuận Sarzynski (UMR DIADE, ECOM / CIRAD nghiên cứu sinh) phối hợp chặt chẽ với NOMAFSI (Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc).

Sau quá trình rửa sau thu hoạch, chất lượng tách của những giống cà phê này đã được kiểm tra trong cuộc họp chính thức do công ty cà phê Phúc Sinh tổ chức với hội đồng chấm điểm Q được công nhận (Chứng nhận do Viện Chất lượng Cà phê và Hiệp hội Cà phê Đặc sản tạo ra) từ các công ty cà phê địa phương khác nhau.

Kết quả của sự kiện thử nghiệm này đã làm nổi bật chất lượng cao hơn của các con lai F1 Starmaya và Centroamerico (H1), cũng như các giống dòng thuần cv. Marsellesa (Sarchimor), so với các giống Catimor địa phương. Thử nghiệm cốc sơ bộ do ECOM-Vietnam Q-graders thực hiện trên cùng một mẫu đã xác nhận những xu hướng này. Song song và trong khuôn khổ dự án BREEDCAFS, phân tích sinh hóa được thực hiện bởi Claudine Campa và Cécile Abdallah (UMR DIADE) trong phòng thí nghiệm IRD (các hợp chất alkaloid và phenolic), bởi Illycaffè-Italy (các hợp chất dễ bay hơi cùng với các phép thử cốc) và Eurofins ở Nantes (tecpen).

Những kết quả sơ bộ này đã khiến tất cả các đối tác thành lập các hợp tác mới để tiếp tục đánh giá các giống này và bắt đầu quá trình công nhận chúng trong danh mục giống quốc gia, đồng thời thành lập cụm nông lâm kết hợp 10ha với các giống lai mới này tại tỉnh Sơn La. Một số nhà rang xay địa phương đã quan tâm đến những giống mới này. Tất cả những kết quả này sẽ được trình bày với các đối tác khoa học, nông dân liên kết với dự án, chính quyền địa phương và các tổ chức tư nhân về cà phê (ECOM-Việt Nam, DETECH, Phúc Sinh…) trong “Hội thảo BREEDCAFS” diễn ra vào ngày 20 tháng 4 tại trạm NOMAFSI của Mai Sơn (tỉnh Sơn La).

Giống lai Arabica F1 mới vượt qua các giống địa phương ở Việt Nam về chất lượng
(+84) 986 840 808zalo iconfacebook messager icon