Funksy Beans Coffee

The combination of uniqueness in enjoying high quality roasted coffee and Vietnamese coffee culture is converged in the Funksy Beans coffee.

Konnai Coffee

A innovative combination in processing Konnai Coffee products creates a natural, unique flavor of Vietnamese coffee, an orientation of high quality pure commercial Detech coffee to reach the world.

Miriams Coffee

Miriams Coffee, a chain of Detech Coffee's coffee shops, is located in Hanoi streets. It brings modern Europe style in harmony with Vietnamese coffee culture to the heart of Hanoi.

Cà phê Túi Lọc

Cà phê chế biến sâu (cà phê túi lọc): Cà phê túi lọc thích hợp với nhân viên công chức, văn phòng không đủ thời gian ngồi thưởng thức ly cà phê tại quán vẫn có thể tự tay mình tạo ra 1 cốc cà phê thơm ngon, chuẩn “gu”, làm thức tỉnh hăng say làm việc mỗi ngày.

Cà phê túi lọc phong cách Nhật Bản...