Thương hiệu sở hữu

THƯƠNG HIỆU SỞ HỮU

Funksy Beans
thương hiệu cà phê Việt thượng hạng

Konnai Coffee
thương hiệu cà phê Việt cao cấp

Miriam’s Coffee
quán cà phê Tây âu giữa lòng Hà Nội