Chứng nhận chất lượng

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Đăng ký Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA, Hoa Kỳ)
Chứng chỉ đào tạo của Liên minh kiểm soát phòng ngừa an toàn thực phẩm trong kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm của con người (FSPCA, Hoa Kỳ)

Đăng ký thương hiệu Funsky Beans tại Mỹ
Đăng ký thương hiệu Funsky Bean tại châu âu
Đăng ký thương hiệu Konnai Coffee tại Nga
Đăng ký thương hiệu Konnai Coffee tại Trung Quốc

Chứng nhận ISO 22000:2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên
Giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hưng Yên
Giấy chứng nhận lưu hành tự do của Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội.