THỨC TỈNH DIỆU KỲ

Logo Detech Coffee

Chứng nhận chất lượng

Với tầm nhìn trở thành đơn vị chế biến, cung cấp và xuất khẩu cà phê Việt, Detech Coffee đã có nhiều nỗ lực, công hiến và đạt được nhiều thành tựu chứng nhận chất lượng.

Đăng ký Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

Thực phẩm và Dược phẩm
Đăng ký Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA, Hoa Kỳ)

Chứng nhận FSPCA, Hoa Kỳ

Chứng chỉ đào tạo của Liên minh kiểm soát phòng ngừa an toàn thực phẩm trong kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm của con người (FSPCA, Hoa Kỳ)

Chứng nhận chất lượng
Chứng nhận FSPCA, Hoa Kỳ

Đăng kí thương hiệu quốc tế

Thương hiệu Detech Coffee cũng được bảo vệ tại nhiều quốc gia là đối tác xuất khẩu, thị trường cung cấp trên thế giới:

Chứng nhận chất lượng
Chứng nhận ISO 22000:2018

Chứng nhận doanh nghiệp, thực phẩm khác trong nước

Với tầm nhìn quốc tế, sứ mệnh cà phê Việt và chất lượng cà phê đạt chuẩn, Detech Coffee đã đáp ứng nhu cầu sử dụng cà phê của hàng trăm nghìn người trên thế giới mỗi ngày.

(+84) 986 840 808zalo iconfacebook messager icon